زیبا نگارم کجایی تو مردم ز دوریت تو اگر نباشی کنارم زیبا نگارم کجایی تا من برات نامه صلحی را بنویسم ای زیبا نگارم من تمام عشقم را تمام احساسم را با تو میگویم فقط با تو ای زندکی من

 

تو رو دوست دارم چون همیشه این تو هستی که پیشم میمونی این تو هستی که منو درک میکنی و به در‌جات بالا میرسانی این تو هستی ای زیبا نگارم ای زیبانرینه ای زیبانگارم.