دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی - این البوم بسیار زیبا کار دیگری از نگار جهانشاهی میباشد این البوم شامل

آدم برفی - بیب بیب - دفتر دیکته - دندون شیری - دنگ دنگ - هفت سین - خدا جون - مامانی - تولد میباشد

 
دانلود آلبوم مامانی از نگار جهانشاهی
 

آهنگ آدم برفی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ بیب بیب بیب

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دفتر دیکته

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ دندون شیری

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ دنگ دنگ

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ هفت سین

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ خداجون

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

 

 

آهنگ تولد

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

 

 

آهنگ مامانی

دانلود آهنگ لینک مستقیم