البوم بسیار زیبای عروسک شیطون من یک کار استسنایی و زیبا همراه با موسیقی عربی اجرا شده در دبی این البوم شامل

عالم - عروسک شیطون من - احساس - ملودی(عربی) - میرم - میکس عربی - خاطرات قرمز پوش - یک روز بارونی

 

دانلود آلبوم عروسک شیطون من از نگار جهانشاهی

 

آهنگ عالم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ عروسک شیطون من

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ احساس

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ ملودی عربی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ میرم

دانلود آهنگ لینک مستقیم

آهنگ میکس عربی

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ خاطرات قرمز پوش

دانلود آهنگ لینک مستقیم

 

آهنگ یه روز بارونی

دانلود آهنگ لینک مستقیم