دوستان توجه کنید که بعضی از آهنگ های نگار جهانشاهی بازخونی است به عنوان مثال البوم خاطره که بازخونی شده است همونطور که از اسم البوم پیداست خاطره است...... که باهاش خاطره داشتم و رو سبک های جدید و بیس های عالی اجرا کرده ام...


اومیدوارم از اهنگها لذت کافی ببرید به اومید پیشرفت برای همه